• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  May 12, 2020

  KOOSTAMISEL TARTUMAA TOIDUTOOTJATE, -PAKKUJATE KOHTA ERILEHT TARTU POSTIMEHE VAHEL

  • Ettevõtja

  Hea Tartumaa kohalik toidutootja, -pakkuja –
  Tartu Ärinõuandla ja Postimees kutsuvad Sind osalema Tartu Postimehe vahel ilmuvas väljaandes “Eelista Tartumaa toidutootjaid, -pakkujaid”.

  Algatus on tekkinud vajaduspõhisuselt. Tekkinud eriolukorras on paljud tarbijad hakanud rohkem tarbima kohalikke tooteid, tekkinud suurem soov toetada oma maakonna tootjaid. Vastava info kanaleid, eelkõige veebipõhiseid, on tekkinud mitmeid, sh ka erinevaid e-poode, ning arendatud ka logistikalahendusi.

  Plaanitava paberlehe eesmärk on kinnistada alanud kohaliku toidu kasutamise, kohalike tootjate käest otse ostmise trendi ja anda tarbijale võimalus saada kohalike tootjate kontaktid n-ö käega katsutavas vormis. Väljaanne tuleb ajalehe Tartu Postimees keskele, kus lugeja saab selle päevalehe vahelt välja võtta ja mugavalt talletada.

  Iga ettevõte, kes soovib selles projektis osaleda, palume sümboolset panust 20€ + km, millega kaetakse osaliselt trüki- ja disainikulusid ajalehes Tartu Postmees.
  Lisaks teeb Tartu Postimees kampaania Facebookis kutsudes eelistama Tartumaa kohalikku toidutootjat, -pakkujat, vihjega ilmuvale vahelehele ja ka VisitTartu veebile, kus kohalikud tootjad loetletud + loosiauhinnad.

  Täiendav info ja osalemiseks vajalik ankeet palun ava SIIN.
  NB! Osalemise soovist palume teada anda hiljemalt 7.mail.

  Projektiga seotud kulud kaetakse osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ – raames.

  KONTAKT: Elo Mets,
  Tartumaa tööhõivekavade koordinaator, projektijuht, Tartu Ärinõuandla
  E-post: elo@arinouandla.ee, tel 511 3932