Ühisnädal

Ühisnädal toimus aastatel 2013 – 2019 ja tõi iga aasta novembris kaasa nädalajagu huvitavaid sündmusi üle Eesti.

Ühisnädala eesmärgiks oli väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

Korraldajad: Ühisnädala tegevusi koordineerisid maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Nädala sündmusi korraldasid kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.

Ühisnädala sündmuste ellu viimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital.