• Õpilasfirmad
 • Projektid ja sündmused
 • Kasulikud lingid
 • Noortelabor

  Üle-eestiline edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”

  Alanud on Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õppimine on põnev!” 2022

  Traditsiooniline Ettevõtliku Kooli edulugude konkurss „Õppimine on põnev!”
  on avatud edulugude esitamiseks. Lugusid saavad esitada kõik nii NOORED,
  ÕPPEASUTUSED (koolid ja lasteaiad) kui ka LAPSEVANEMAD neljas erinevas
  kategoorias.

  Oodatud on põnevad ja inspireerivad ettevõtliku õppe näited!

  Konkursile võivad edulugusid esitada ka õppeasutused väljaspool Ettevõtliku
  Kooli võrgustikku. Esialgu kogutakse edulood kokku maakondlikul tasemel,
  mille seast valitakse välja kolm silmapaistvamat edulugu, mis saadetakse
  edasi üleriigilisele hindamisele.

  Iga kategooria nominentidest valmivad videod. Edulood saavad tunnustatud
  2023. aasta  alguses toimuval hariduskonverentsil, kus parimatele jagame ka
  auhindu.

  Täna õpitakse mitut moodi – erinevates keskkondades ja vormides ning väga
  suur osa õppimisest toimub kodus. Selleks, et huvitavad kogemused ja nutikad
  lahendused jõuaksid paljudeni, kutsume teid üles jagama oma lugusid, mis
  väärtustavad ettevõtlikku hoiakut nii tavapärases õppetöös kui ka
  distantsõppes.

  Edulugude esitamine:

  Konkursile ootame 2021/2022 õppeaasta edulugusid.
  Edulugude esitamise periood 12. aprill kuni  17. juuni 2022. a.

  Eduloo esitamiseks tuleb alla laadida ja täita ankeet meie kodulehelt:
  https://evkool.ee/uritused/edulugude-konkurss/

  Täidetud ankeedid palume saata e-maili aadressile:
  ettevotlikkool@gmail.com.

  Edulugude kategooriad:

  Valige kategooria, mille alla teie lugu kõige paremini sobib.

  *Parim koostöötegu – tunnustame partnerite vahelist koostööd, olgu selleks
  kogukonnad, õppeasutused, asutused, ettevõtted, lapsevanemad jne. Koostööst
  sündinud tegevus väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks
  ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.

  *Parimad praktikad TULEMi rakendamisel – tunnustame õpetajat või õpetajate
  ühistööd, kes on nutikalt rakendanud õpetaja tööriista TULEM.

  *Noorte algatus – tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu
  viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.

  *Ettevõtlik haridustegu – tunnustatakse isikut, meeskonda, organisatsiooni,
  kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, kodus, mis on panustanud noorte
  ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.

  Vaata eelmisel aastal esitatud lugusid:
  https://evkool.ee/uritused/edulood/

  Kui vastad vähemalt ühele allolevale küsimusele jaatavalt, võid rahuliku
  südamega eduloo ära saata!
  — Kas minu esitatav ettevõtmine oli suunatud laste ja noorte ettevõtlikkuse
  arendamiseks minu õppeasutuses, toetades õppetöö seotust päriseluga?
  — Kas minu ettevõtmine aitas minu õppeasutuses ja/või kogukonnas kujundada
  ettevõtlikku hoiakut?
  — Kas minu ettevõtmine erines tavapärasest õppetegevusest lasteaias/koolis?

  Räägi meile oma edulugu!