• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  IHMEC

  IHMEC projekt ühendab Rootsi, Eesti ja Soome asjasse puutuvad klastrid metaklastriks ning loob ja lihtsustab Kesk-Läänemere (sisehügieeni = antimikroobsete=IH) lahenduste eksportimist Lähis-Ida ehitusturgudele.

  Erinevate haiguste levikute tõkestamiseks on vaja uudsetel tehnoloogiatel põhinevaid materjali ja ehitustehnoloogilisi lahendusi. IHMEC projekt toob kokku kolme riigi klastrite kompetentsi, mis tegeleb uute lahenduste leidmisega siseruumide hügieeniseisundi parandamiseks ning nende lahenduste eksportimiseks Lähis-Ida ehitusturgudele. Soome, Rootsi ja Eesti ülikoolide ja ettevõtlusklastrite ühisprojekt on suunatud VKEde ekspordivõimekuse ja -võimaluste loomisele Lähis-Ida maade ehitusturul läbi siseruumide antimikroobsete toodete ja lahenduste (viimistlus, sisustus, ehituslahendus) testimise, arendamise ning tutvustamise kohalikes tingimustes. Projekti esimene ja peamine sihtturg on Saudi-Araabia Kuningriik (KSA). Projektis oodatakse osalema 30 ettevõtet (VKEd), kümme igast riigist.

  Projekt pakub Eesti ettevõtetele Lähis-Ida turgudel (esmalt KSA)  võimaluse testida ja tutvustada antimikroobsete ehitustehnoloogiliste lahenduste sobivust kas haigla, kooli vm avalikus hoones kohalikus kliimas ning sotsiaalses keskkonnas.

  IHMEC – projekti eesmärk on:

  • avada Lähis-Ida ehitusturg VKEde loodud siseruumide antimikroobsete toodetele ja  lahendustele (viimistlus, sisustus, ehituslahendus);
  • ühendada tegijad planeerimise, arhitektuuri, hoonete ehituse ja sisutuse valdkonnas, et luua nakkuste levikut piiravad avalike hoonete ruumikasutuse ja hoonete ehitamise  lahendused;
  • aidata ettevõtjatel testida oma tooteid ja lahendusi, kohandada neid turunõuetele vastavaks;
  • koondada turuinfo ja kontaktid kõige potentsiaalsemate kliendisegmentide kohta;
  • aidata partneritel siseneda Lähis-Ida turule.

  Projekti tegevused:

  • tundma õppida Lähis-Ida (nt Saudi-Araabia) turgu, otsustajaid, seadusandlust, tavasid, võimalikke kliente, äri tegemise viise, jne;
  • kontaktvõrgustiku ja isiklike suhtete loomine, millele rajada edasine müügitegevus;
  • vähendada riske uuenduslike antimikroobsete IH toodetega sisenemisel uuele turule;
  • testkeskkondade (Living Lab, Model Space) ehitamine, haldamine ning hilisem müümine  sihtturgudel;
  • lahenduste testimine testkeskkonnas (100m2 testmaja) ning püsinäituse alal potentsiaalsetele klientidel toimivate IH lahendustega
  • toodete ja lahenduste katsetamine KTH Rootsi laboris;
  • ärimudeli leidmine võrgustiku partnerite oskusteabe ja toodete baasil loodud IH lahenduste müümiseks sihtturule;
  • ühised kontaktreisid ja messid Saudi-Araabias.

  Projekti juhtpartner on Turu Ülikool Soomest, partnerid on Kuninglik Tehnoloogia Instituut ja Uppsala Ülikool Rootsist, Satakunta Rakenduskõrgkool Soomest, Eesti Puitmajaliit ja Tartu Ärinõuandla Eestist ning assotsieerunud partner on Soome Haiglate Föderatsioon.

  Projekti kestvus: 28.02.2021
  Projekti rahastus: 2 150 000 eurot
  Rahastusprotsent tegevustele: 85% (omafinantseering 15%)

  Projekt kestvuseks on 1.3.2018-28.02.2021 ja kogueelarveks on 2 150 000€.

  Projektijuht
  Kaarel Lehtsalu
  kaarel.lehtsalu@arinouandla.ee