• Õpilasfirmad
 • Projektid ja sündmused
 • Kasulikud lingid
 • Noortelabor

  Projekt „Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored”

  Teostaja: Tartumaa Arendusselts koostöös Tartumaa Noortekoguga, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendusega.

  Projekti eesmärgid:

   luua eeldused ettevõtlike ja aktiivsete noorte arenguks, kes oskavad julgelt ja targalt luua piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud ettevõtlust ning aitavad seeläbi
  kaasa elujõulise kogukonna säilimisele ning parema elukeskkonna kujunemisele.
   tõsta piirkonna võimekust läbi noorte ja noortega tegelevate organisatsioonide võrgustike loomise ja arendamise.

  Projekti tulemusena kasvab aktiivsete ja ettevõtlike noorte arv, kes oskavad julgelt ja targalt luua piirkonnas nutikat ja spetsialiseerunud ettevõtlust ning aitavad seeläbi kaasa elujõulise kogukonna säilimisele ning parema elukeskkonna kujunemisele. Samuti tugevneb oluliselt nii noorte kui ka noortega tegelevate ühenduste koostöövõrgustik.

  Tartumaa Arendusselts koostöös Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse ja Tartu Ärinõuandlaga kuulutavad välja noorte sündmuste väikeprojektide taotlusvoorud. Taotlusvoorud toimuvad LEADER ühisprojekti “Tartumaa aktiivsed ja ettevõtlikud noored” raames. Toetatavad tegevused ja taotlemistingimused töötati välja koostöös noortega.

  Projektide esitamise tähtajad on aastal 2020: 5. veebruar, 5. mai ja 5. oktoober ning aastal 2021: 5. veebruar
  Projektid palume esitada Tartumaa Noortekogu e-posti aadressil noortefond.tmnk@gmail.com