• Teenused
 • Toetusvõimalused
 • Tartumaa ettevõtete tunnustamine
 • Baaskoolitus
 • Messikülastused
 • Lõuna-Eesti Toidukonverents
 • Ettevõtja

  Messikülastused

  Maakondlikud arenduskeskused korraldavad ettevõtjatele ühiskülastusi rahvusvahelistele messidele, mille loetelu leiate SIIT. Messikülastuse eesmärk on viia ettevõtete esindajad tutvuma messiga ja seal pakutavate võimalustega.

  Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

  Messikülastused toimuvad Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

  2023. aastal korraldab Tartu Ärinõuandla ettevõtjatele ühe külastuse rahvusvahelisele messile:

  Cosmoprof 2023, Bologna’s, Itaalias, 15.-17. märtsil 2023

  Maailma juhtivale ilutööstuse sündmuse-messi COSMOPROF’2023 külastusele Bologna’s, Itaalias. (https://www.cosmoprof.com/en/) oodatakse orgaanilise kosmeetika tootjaid üle Eesti.

  Cosmoprof Worldwide Bologna on unikaalse kontseptsiooniga, kolmest messist koosnev ning üksnes ilutööstuse professionaalidele suunatud sündmus. Näituseala võtab enda alla kogu BolognaFiere messikeskuse (brutopind 200 000m2) ja annab ülevaate kõikidest ilutööstuse erinevatest sektoritest, pakub erinevaid kontaktide loomise üritusi/ tegevusi, aitab jõuda uute klientideni, jõuda uutele turgudele. Messi raames on toimumas ka mahukas seminaride programm, mille raames näeb laval rahvusvahelisi eisnejaid, sh nii tööstuse visionääre kui ilueksperte.

  2022.a. osales messil 2700 eksponenti, kellest 67% olid väljapoolt Itaaliast, 70 erinevast riigist. Esindatud oli 26 riigi paviljonid.

  Vaata lähem info messikülastuse kohta SIIN


  REISITINGIMUSED:

  • Osalejate arv messikülastusele on piiratud. Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 esindajat. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.
  • Ettevõtte esindaja(d) katavad poole külastusega seotud kuludest ning teine pool osaleja kuludest rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
  • Osalemiseks palume täita ja edastada allpool toodud kontaktisikule:
   1) messikülastusele kandideeriva ettevõtte registreerimisleht
   2) taotleja kontsernipuu leht (kui ettevõtte kuulub kontserni).
  • Nimede muutmine, reisi tühistamine ja lisateenuste ostmine toimub lisatasu eest, vastavalt reisikorraldaja või vastava teenusepakkuja hinnakirjale.
  • Reisi tühistamise korral omaosalust ei tagastata.
  • Juhul kui messist loobumine/messireisi tühistamine või reisija andmete muutmine toimub pärast reisikorraldaja poolt määratud tühistustähtaega või kui jätate messireisile ilmumata, olete kohustatud tasuma ka teise poole (50%) messireisi kogumaksumusest.
  • Olen kursis, et Maakondlike Arenduskeskuste poolt messikülastuste korraldamisele kulutatud summad loetakse vähese tähtsusega riigiabiks (VTA). Vastavalt määrusele 1407/2013 ei tohi ühele ettevõtjale ja kontsernile, millesse ettevõtja kuulub, antava vähese tähtsusega abi (VTA) kogusumma ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot. Rendi või tasu eest kaupu vedava maanteetranspordi valdkonnas tegutseva taotleja puhul ei ületa ettevõtte mis tahes kolme majandusaasta pikkuse ajavahemiku jooksul taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi kogusumma koos meetme raames taotletava toetusega 100 000 eurot. Lähemalt VTA-st. Kontrolli oma VTA jääki SIIN!
  • Olete kursis soovitusega teha messireisi toimumise ajaks reisi- ja/või reisitõrkekindlustus omale sobiva teenusepakkuja juures isikliku lisakuluna.

  Lisainfo: Elo Mets; elo@arinouandla.ee, tel 511 3932