• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  PATEE 2020-2022

  Tartumaa PATEE suur eesmärk on konkurentsivõimelisem Tartumaa. Projekt lahendab Tartumaa arengustrateegias välja toodud probleeme ettevõtluse ja noorte ettevõtlikkuse valdkondades.

  Projektil on kolm olulist tegevussuunda, millega lahendatakse ettevõtete ja ettevõtlusteadlikkuse probleeme:

  • Noorte ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine

  Projekti eesmärgiks on Tartumaa noorte ja noortega tegelevate spetsialistide ettevõtlikkus- ja ettevõtlusteadlikkusele kaasa aitamine ja noorte ettevõtluse edendamine. Projekti raames korraldatakse noortele ja noortega tegelevatele spetsialistidele mentorprogrammi, pakutakse maakonna õpilasfirmadele ja noorte ettevõtlikkusprojektide juhendamist ja mentorlust ning toetatakse linnalisest piirkonnast väljaspool asuvate noorte transporti Tartu Ärinõuandla poolt korraldatud sündmustele. Mentorprogrammide toel on õpilasfirmade programmi ning teiste ettevõtlikkuse programmidega liitunud uued koolid ning on algatatud erinevaid noorteprojekte ning loodud uusi õpilasfirmasid. Projekti tulemusel on loodud noorteaktiiv ning maakondlik ettevõtlikkusega tegelevate spetsialistide võrgustik. Lisaks soovime tugevdada sidemeid kahe suurema maakonna vahel ning korraldada ühiseid tegevusi ning koostöökohtumisi ja kogemuste vahetust (Tartumaa ja Harjumaa).

  • Ettevõtete võimekuse tõstmine

  Võimekuse kasvatamise tegevuste eesmärgiks on Tartumaa linnalisest piirkonnast väljapool toimiva ettevõtluse säilimine ja kasv. Tegevustes osalenud ettevõtted tegutsevad projekti tulemusel konkurentsivõimelisemalt, sh säilivad senised töökohad ja luuakse uusi.

  • Ettevõtete areng ja kasv

  Eesmärgiks on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemad ettevõtted. Projekti tulemusena on projektis osalenud ettevõtted saanud uusi teadmisi läbi teooria ja praktika ning nad oskavad tuvastada ja lahendada ettevõtte jaoks ärikriitilisi probleeme. Ühtlasi on selge, kuidas analüüsida väärtusahelat ning üles ehitada ettevõtte strateegia.
  Koolitusprogrammi eesmärk on lisandväärtuse kasvatamine ja ettevõtte töötajate arendamine. See saavutatakse läbi ressursside tõhusama kasutuse ja probleemide tuvastamise ja likvideerimisega. 
  Ärikonverentsi eesmärk on peaasjalikult ärikontaktide loomine ja teadlikkuse kasvatamine erinevatest juhtimise strateegiatest. Olgu see siis tootmine, personaliosakond, müük, arendus, tarneahela juhtimine brändi arendus jne. Ärivõrgustiku laiendamise tulemusena tekib nii piirkonna ettevõtetel rohkem koostööd kui ka võimalus tutvuda uute partneritega välismaalt. 

  Projekti rahastuse kogusumma on 498 682 eurot, millest toetuse summa on 418 892,88 eurot. 
  Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Tartumaa Omavalitsusteliidu poolt.