• Teenused
 • Toetusvõimalused
 • Tartumaa ettevõtete tunnustamine
 • Baaskoolitus & mentorlusprogramm
 • Messikülastused
 • Lõuna-Eesti Toidukonverents
 • Ettevõtja

  Tartumaa ettevõtete tunnustamine

  Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule. Maakonna parimaid ettevõtteid valiti tänavu juba seitsmendat korda.
  Hindamise aluseks olid osaliselt kandidaadi möödunud aasta tegevus ja osaliselt eelmise aasta majandusaastaaruanne.
  Konkursi käigus autasustati tublimad ettevõtjaid viies kategoorias:

  Tartumaa edendaja 2020 – MTÜ Tartu Motokrossiklubi (Lange Motokeskus)

  Lange Motokeskus on Põhjamaade suurim motokeskus, kus on olemas nii välikardi-, motokrossi kui alates 2020.a. ka sisekardirada. Nimelt valmis 2020. aasta kevadel Langel uus 5300m2 suurune sisekardihall, kus on 450m pikkune ja 6m laiune kardirada. Tegemist on esimese spetsiaalselt kardisõiduks ehitatud halliga mitte ainult Eestis, vaid kogu Põhja-Euroopas. Nüüd on võimalik kardisõitu harrastada aastaringselt ja iga ilmaga. Tänu uuele hoonele saab Lange kompleks nüüdsest võõrustada ka suuremamahulisi seminare, konverentse. Võib öelda, et tänu uuele hallile mitmekesistus olulisel määral Kastre valla turismitoodete valik, mis omakorda toob piirkonda täiendavaid külalisi ja loob töökohti laiemalt.
  Lisaks kasutab Lange Motokeskus väga palju Tartumaa ettevõtete teenuseid ning MTÜ juhtkond on aktiivne kohaliku kogukonna elus.

  Tartumaa parim tööandja 2020 – Respo Haagised AS

  AS Respo Haagised on asutatud 1990.a. ja ettevõte on tänaseks kasvanud turuliidriks Eestis ja üheks juhtivatest sõiduauto järelhaagiste tootjatest Balti- ja Skandinaaviamaades.
  Respo Haagised AS jaoks on töötajate heaolu väga oluline, mille tõestuseks on ettevõtte töötajate keskmine tööstaaž – 11 aastat. Ettevõte hindab, planeerib ja soosib töötajate õpet ja enesetäiendamist. Lisaks investeeritakse ka töökeskkonda, nt 2020.a. valmis Tamme 21 aadressil asuva tootmisüksuse tarbeks uus, suurem ja hästi varustatud puhkeruum ning uued tualettruumid. Samuti remonditi eelmisel aastal üks kabinet massaažiruumiks, kus nüüd töötajad saavad 1-2 korda kuus nautida massööriteenuseid.
  Aastal 2020 sai alguse RESPO discgolfi raja rajamise projekt, mille algatajad olid ettevõttes töötavad antud ala harrastussportlased.

  • Tartumaa suurim investeerija 2020 – OÜ Estover Piimatööstus

  Estover Piimatööstus OÜ rajas 2020.a.Elva valda Kaarlijärve külla meiereid energiaga varustava biogaasijaama. Biogaasijaama eesmärk on piimatööstusest kogutud reovee ja vadaku anaeroobne kääritamine biogaasi saamiseks, mis kasutatakse ära tööstuses vajamineva auru tootmiseks, asendades senist põlevkiviõli.

  • Edukaim alustaja SA Tartu Ärinõuandla toel 2020 – Innore OÜ

  Innore OÜ on Tartumaa inseneride koostööst alguse saanud edukas ettevõte, kelle kohalikult toodetud metallist rõdu- ja trepipiirete täislahendused on vaatamata koroonale suutnud turuosa suurendada nii Eestis kui ka Skandinaavia turgudel. Ettevõtte head mainet ja toodete hinnatud kvaliteeti kinnitab edumeelne ja järk järgult suurenev koostöö Norra ettevõtjatega, mis on Innore ekspordimahtusid senini mitmekordistanud. Starditoetuse ja Tartu Ärinõuandla toel alustanud ettevõtte 2020.a. käive ulatus vaatamata eriolukorrale ja piirangutele ligikaudu 1,8 miljoni euroni. Täiendavalt on ka ettevõte EAS toel uudse tootena välja arendanud üha enam populaarsemaks saavad päikeseenergiast elektrit tootvad rõdupiirded.

  • Parim õpilasfirmana alustanud ettevõte 2020 – Münt Healthcare OÜ

  Autasud jagati ettevõtetele pidulikul auhinna-galal Lydia sündmuskeskuses, mis seekord toimus erakordsetele oludele vastavalt – väiksema seltskonnaga (kohale olid kutsutud vaid võitjad). Pildigalerii leiad siit.

  Lähemalt saate kategooriate ja kriteeriumite kohta lugeda statuudist.

  2020.a. valiti parimad ettevõtjad 2019.a. andmete põhjal ja autasustatud said järgmised ettevõtted:
  • Tartumaa edendaja 2019 ja suurim investeerija 2019 – Vara Saeveski (Woodwell Grupp)
  • Tartumaa parim tööandja 2019 – AS PK Oliver
  • Edukaim alustaja sihtasutuse Tartu Ärinõuandla toel 2019 – Dynabrac OÜ

  Autasud jagati ettevõtetele 26. novembril toimunud pidulikul auhinna- galal Dorpati konverentsikeskuses, mis seekord toimus erakordsetele oludele vastavalt – väiksema seltskonnaga (kohale olid kutsutud vaid võitjad), maskides ja distantsi hoides. Pilte üritusest saad näha Tartu Postimehe galeriis.

  2019.a. valiti parimad ettevõtjad 2018.a. andmete põhjal ja autasustatud said järgmised ettevõtted:
  • Tartumaa edendaja 2018 – Lingalaid OÜ
  • Tartumaa parim tööandja 2018 – Vara Saeveski OÜ (Woodwell Grupp)
  • Tartu linna ja maakonna suurim investeerija 2018 – Rait AS (Raitwood)
  • Edukaim alustaja sihtasutuse Tartu Ärinõuandla toel 2018 – Bauhub OÜ

  Autasud jagati ettevõtetele 26. septembril toimunud pidulikul auhinna- galal Dorpati konverentsikeskuses. Pilte üritusest saad näha Tartu Postimehe galeriis.

  2018.a. kuulutati  välja 2017.a. parimad ettevõtjad:
  • Tartumaa edendaja 2017 – OÜ Same
  • Tartumaa parim tööandja 2017 – Felistra OÜ
  • Tartu linna ja maakonna suurim investeerija 2017 – Palmako AS
  • Edukaim alustaja sihtasutuse Tartu Ärinõuandla toel 2017 – Irontec OÜ

  Pilte 2018.a. septembris toimunud autasustamisüritusest saad näha Tartu Postimehe galeriis ja Tartu LV galeriis.

  2017.a. said Tartumaa 2016.a. parimate ettevõtjatena tunnustustatud järgmised tegijad:
  • Tartumaa edendaja 2016 – Enics Eesti AS
  • Tartumaa parim tööandja 2016 – Nõo Lihatööstus AS
  • Tartumaa edukaim alustaja sihtasutuse Tartu Ärinõuandla toel 2016 – Vinyl Plant OÜ

  Loe ka Tartu Postimehe kajastust.

  2016.a. aastal autasustas Tartu Ärinõuandla parimaid ettevõtjaid pidulikul vastuvõtul Athena keskuses, kus samaegselt said tunnustuse ka maakonna parimad mittetulundusühingud. Ettevõtjatest võitjad ja nominendid olid järgmised:
  Tartumaa suurim investeerija 2015 nominendid olid järgmised:
  Vara Saeveski OÜ
  Saint-Gobain Glass Estonia SE
  • Võitja: Enics Eesti AS

  Tartumaa parim tööandja 2015 nominendid ja võitja olid järgmised:
  Puitpaneel OÜ
  Promens AS
  • Võitja: AS Lasita Maja Production

  Tartumaa edendaja 2015 vailimisel jäi sõelale kaks ettevõtet – Enics Eesti AS ja C.T. Grupp OÜ.
  Ettevõtjate vastuseid hindas žürii, kes otsustas, et Tartumaa edendaja 2016 on väike Konguta valla ettevõte  C.T. Grupp OÜ.

  Esmakordselt toimus Tartumaa ettevõtlusauhinnakonkurss 2015.aastal koostöös Tartu Maavalitsuse ja Tartu linnaga. Tartumaa ettevõtlusauhinna konkursi 2014 võitjad:
  Tartu maakonna edendaja 2014 Estover Piimatööstus OÜ Rannu vallast
  Tartu maakonna parim tööandja 2014 Agrovarustus OÜ Tartu vallast
  Tartu maakonna suurim investeerija 2014 Vara Saeveski OÜ Vara vallast

  Konkurssi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ – raames.