• Üldtutvustus
 • Missioon ja visioon
 • Nõukogu ja juhatus
 • Partnerid
 • Projektid
 • Privaatsuspoliitika
 • Tutvustus

  Missioon ja visioon

  Missioon

  Tartu Ärinõuandla missiooniks on toetada heade mõtete kujunemist ja edukat rakendamist Tartumaa konkurentsivõime tugevdamiseks.
  Missiooni täitmiseks

  • pakume professionaalset ja loovat nõustamisteenust
  • korraldame maakonna ja sihtrühmade vajadustest lähtuvaid koolitusi
  • initsieerime ja juhime maakondlikke arendusprojekte
  • väärtustame kõrgelt koostööd parimate lahenduste leidmisel

  Visioon

  Tartu Ärinõuandla on Eestis partnerina tunnustatud, usaldusväärne, lahendustele orienteeritud professionaalne maakondlik kompetentsi- ja arenduskeskus
  Kompetentsikeskusena pakume ekspertteadmist ettevõtluse-, mittetulundusliku- ja avaliku sektori arengu ja jätkusuutlikkuse toetamisel.

  Maakondliku arenduskeskusena oleme saavutanud maakondliku strateegilise mõju järgmistes prioriteetsetes arendustegevuse valdkondades:

  • Ettevõtlus
  • Noorte ettevõtlikkus
  • Mittetulundusühingud
  • Investeeringud

  Väärtused

  Meie jaoks on tähtis teadmiste, oskuste ja kogemuste ühtsus, mis toetub meie põhiväärtustele:

  • Kompetentsus
  • Lahendustele orienteeritus
  • Loovus ja avatus
  • Usaldusväärsus
  • Õppimisvõime ja professionaalne areng
  • Koostöövalmidus
  • Meeskondlikkus

  Põhikiri

  See on dokument, mille alusel me tegutseme. Uuri järele!

  Aruanded

  Kuidas meil on aasta-aastalt läinud? Meie majandusaruannetest saad teada.

  2016 aruanne

  2015 aruanne