• Õpilasfirmad
 • Projektid ja sündmused
 • Kasulikud lingid
 • Noortelabor

  Koostööprojekt “Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored” (LEEN)

  Projekti fookus on suunatud noorte ettevõtlikkuse valdkonna süsteemsele
  arendamisele Lõuna-Eesti (LE) regioonis – projekt hõlmab Jõgeva, Võru, Tartu,
  Viljandi, Põlva ja Valga maakonda.

  Noorte sidumine oma kodukohaga koostöises võrgustikus, mis süsteemselt ja
  eesmärgistatult arendab noorte omaalgatust ja ettevõtlikku mõttelaadi Lõuna-Eestis –
  Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakonnas.