Biotehnoloogia ja meditsiin

Tartul on meditsiini ja biotehnoloogiate arendamise valdkonnas juhtiv roll. Tartus asub Eesti suurim ja moodsaim kliinikum ning siin koolitatakse suurt osa Eesti tervishoiutöötajatest. Biotehnoloogia ettevõtete arengule on kaasa aidanud valdkonna teadustegevused ja Tartu Biotehnoloogia Park, mis pakub mitmeid toetavaid tegevusi.
Eesti IT-võimekus aitab biotehnoloogia ettevõtetel kiiremini areneda – ettevõtted oskavad IT-võimalusi ära kasutada ja seeläbi väärtust luua. Näiteks võimaldab bioinformaatika uute toodetega kiiremini turule tulla ja vähendab tootearenduse kulusid. Eesti Geenivaramus tehakse väga head tööd suurte andmemahtudega. Seal arendatakse geenikaarte ja kliiniliste otsuste tugiprogramme, mis aitavad hinnata erinevate haiguste esinemise riske.

Kompetentsid

Bioinformaatika

Diagnostika

Geeniteadused

Biotooted