• Teenused
 • Toetusvõimalused
 • Tartumaa ettevõtete tunnustamine
 • Baaskoolitus
 • Messikülastused
 • Lõuna-Eesti Toidukonverents
 • Ettevõtja

  Ettevõtluskonkursi statuut

  Tartumaa Ettevõtluse Auhind

  Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

  Hindamise aluseks on osaliselt kandidaadi möödunud aasta tegevus ja osaliselt eelmise aasta majandusaastaaruanne. Lõpliku valiku teeb žürii, kelleks oli Tartu Ärinõuandla juhatus ja nõukogu. Konkursi käigus selgitatakse välja tublimad ettevõtted neljas kategoorias:  Tartumaa edendaja, Tartumaa uuendaja, Edukaim alustaja SA Tartu Ärinõuandla toel ja Parim õpilasfirmana alustanud ettevõte.

   

  Tartumaa edendaja

  Tunnustatakse Tartu maakonnas tegutsevat ettevõtjat, kes panustab enim piirkonna arengusse, toetab kohalikku kogukonda ja kogukondlikke algatusi. Tiitel antakse välja koostöös Coop Eesti’iga.

  Hindamise aluseks järgmised kriteeriumid:

  • panustab kogukonna arengusse (nt aidanud rajada mänguväljakuid, parke, spordiplatse; sponsoreerinud kohalikke tegevusi, viinud ellu mingi muu piirkonda edendava tegevusi; ettevõtte juhtkond on aktiivne kohalikus kogukonnas),
  • panustab töökeskkonda, annab tööd kohalikele, vähem konkurentsivõimelistele inimestele, praktikakohti kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele;
  • väärindab kohalikku ressurssi, teeb koostööd teiste kohalike ettevõtetega, sh nt tellib teenuseid/ tooteid.

  Nominente saavad esitada kõik Tartumaa elanikud. Kandidaadil peab õigeaegselt olema esitatud majandusaasta aruanne.

  Tartumaa uuendaja

  Tunnustatakse Tartu maakonnas registreeritud ja tegutsevat väike või mikro (kuni 9 töötajat) suurusega ettevõtet, kes on:

   • stabiilsete majandusnäitajatega,
   • uuendusliku äriidee ja/ või tegutsemismudeliga ja/ või tulnud möödunud majandusaastal välja uuendusuliku algatusega,
   • positiivse mainega.

  Nominente saavad esitada kõik Tartumaa elanikud. Kandidaadil peab õigeaegselt olema esitatud majandusaasta aruanne.

  Edukaim alustaja SA Tartu Ärinõuandla toel. Tunnustatakse SA Tartu Ärinõuandla poolt eelneval aastal nõustatud alustavat ettevõtet, kes on oma tegevuses olnud edukaim

  Parim õpilasfirmana alustanud ettevõte. Tunnustatakse SA Tartu Ärinõuandla tegevuste tulemusena võrsunud parimat Tartumaa õpilasfirmat, kes jõudnud pärisettevõtte staatusesse.