• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  October 20, 2023

  Tartu Ärinõuandla ootab pakkumusi ZeroEst veebilehe disainiks ja arenduseks

  • Ettevõtja

  Kutsume Teid esitama pakkumust Tartu Ärinõuandla veebi ja disaini arendamiseks. Teenus soetatakse projekti Tartumaa PATEE“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu programmi ja Tartumaa Omavalitsusliidu poolt. 

  Tänaseks puudub Eestis koordineeritud suund mehitatud ja mehitamata regionaalse multimodaalse liikuvuse arendamiseks. Droonide valdkonna potentsiaalne globaalse turu suuruseks ennustatakse 2030. aastaks pea 44 miljardit eurot. Vesiniklennunduse ja kaitsetööstuse lisades võiks tegu olla tegemist suurusjärgus 112 miljardit eurot väärt turuga. Eesti digitaalne edulugu ja alakasutatud õhuruum on juba praegu olulised argumendid paljudele ettevõtetele just Eestis vajaminevate arendustööde, piloteerimiste, demonstreerimiste ja rakenduste edendamiseks.  

  Loomaks Eesti jaoks järgmist suurt ettevõtteid ja asutusi koondavat edulugu, on loodud ZeroEST ühendus, mis suudab kiirelt ja paindlikult ühendada ja võimendada Eestis tegutsevaid tulevikutehnoloogia ettevõtteid, kelle jaoks kliimaneutraalsuse saavutamine on suurim eesmärk. Multimodaalse liikuvuse arenduskeskus ZeroEST põimib endas lisaks maapealsete tehnoloogiate ärakasutamise erinevaid sektoreid läbivad tegevused, mis toetavad tavapärast riiklikku tegevusstruktuuri kohaliku mehitatud ja mehitamata lennunduse ökosüsteemi loomisega.  

  ZeroEst leheküljele jõuab kasutaja pigem läbi otsesoovituste. Näiteks on konverentsidel või seminaridel tehtud ettekanne ja seeläbi saadakse veebilehest teada. Oluline on, et kasutaja jaoks oleks lihtsasti arusaadav millega ZeroEst ja tema partnerid tegelevad ning vajalikud kontaktid oleksid kiiresti leitavad.  

  HANKE EESMÄRK 

  Hanke eesmärgiks on luua mehitatud ja mehitamata lennunduse ökosüsteemile (ZeroEst) professionaalse välimuse ja funktsionaalsusega veebikeskkond. 

   

  HANKE TÄHTAJAD 

  Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.10.2023 

  Töö üleandmine SA Tartu Ärinõuandlale: 28.12.2023 

  Täpsem info karl.viiol@arinouandla.ee. 

  Hanke dokumentide asukoht on siin: Hanke dokumendid