• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  December 20, 2023

  Otsime kogukonda, kes soovib 2024. aastal muutusi luua

  • Avalik sektor
  • MTÜ

  Tartu Ärinõuandla soovib ilusat jõuluootust ning head vana aasta lõppu! 

  Et uuel aastal kohe uue hoo ja uute asjadega alustada, siis kuulutame praegu välja ka ühe kogukonna otsingu. 2024. aastal saavad 7 maakonda üle Eesti katsetada ABCD ehk ressursipõhise lähenemisviisi piloteerimist kogukonna arendamise protsessis. Tartumaa on üks neist maakondadest ning 

  kui teie kogukond on…

  … alles tekkimas ning loomas omavahelisi suhteid, otsimas ühisosa või uut hoogu

  … ummikseisus ning tahab proovida teha asju teisiti või otsib uusi lahendusi ja võimalusi 

  …teaduspõhise lähenemisviisi usku ning soovib edasi liikuda hõlbustajate toel

  … siis andke oma kogukonna huvist teada siin 7. jaanuariks 2024. 

  Tartu Ärinõuandla on otsimas ühte Tartumaal toimetavat kogukonda, kes on valmis osalema ABCD lähenemisviisi põhiselt kogukondade arendamise pilootimisel.  ABCD ehk ressursipõhine lähenemisviis keskendub kogukondade tugevustele, olemasolevatele ressurssidele ning nende kaudu võimaluste arendamisele. Seda lähenemisviisi  ei ole varem Eestis süsteemselt rakendatud, kuid mujal maailmas on erinevad teadusuuringud näidanud selle lähenemisviisi toimivust. Eesti kogukondade jaoks on pilootprogrammi kohandanud Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut koos kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu magistrikava vilistlastega.

  Pilootprogrammi raames tegeletakse kogukonnas hõlbustajate toel eelkõige:

  • kogukonnas asuvate nähtavate ning varjatud ressursside (inimesed, grupid, organisatsioonid, loodus ja infrastruktuur, lood ja traditsioonid) avastamisega; 
  • kogukonna jaoks oluliste teemade lahendamiseks või heaolu suurendamiseks sobivate tegutsemisviiside kavandamisega;
  •  individuaalsete ja kogukondlike ressursside ühendamisest tekkinud uute visioonide loomisega.  

  Osalemise kasu kogukonnale: 

  •  protsessi käigus tugevnevad kogukonnas omavahelised suhted;
  • suureneb inimeste kaasatus ja teadlikkus kogukonna tugevustest;
  • tekivad uued ideed, kuidas tugevusi kogukonna heaks kasutada;
  • tekib potentsiaal luua uut visiooni ja käivitada põnevaid algatusi. 

  Osalemiseks on vaja 

  • motiveeritud kogukonda/aktiivgruppi, kes soovib osaleda, õppida ja areneda ning on valmis ühiselt teekonda ette võtma; 
  • täita sooviavaldus, mille leiab siit . Tähtaeg 7. jaanuar 2024
  1. aastal saab piloteerimisel osaleda üks kogukond, kes valitakse välja sooviavalduste põhjal. Programmis on ette nähtud kuni  neli kohtumist hõlbustajatega vahemikus veebruarist  juunini 2024, vahepealsel ajal toimuvad kogukonnapoolsed  iseseisvad jätkutegevused. Osalejatele on protsessis hõlbustajatena toeks Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla MTÜ konsultant)  ning Kai Kuuspalu (Tartu Ülikooli kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu magistriõppe vilistlane).

  Osalemine on tasuta.  

   Lisainfo: 
  Kadri Pau
  SA Tartu Ärinõuandla 
  MTÜ konsultant
  kadri.pau@arinouandla.ee
  tel. 7428 491

  * Ressursipõhise lähenemise piloteerimine on osa Siseministeeriumi strateegilise partnerluse raames läbi viidavast „Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026“ tegevusplaanist, mille on välja töötanud ja viivad ellu MTÜ Rahvaülikoolide Liit ja MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused koostöös Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi, SA Eesti Koostöö Kogu ja OÜ Toimevõimendiga.