• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  January 10, 2020

  Muudatuste juhtimise töötuba (10.01 Tallinnas)

  • Ettevõtja

  Tõhusa muudatuste juhtimisega organisatsioonid on kuni 6 korda tulemuslikumad oma projekti eesmärkide saavutamisel. Milline teadmine on täna maailmas selle kohta olemas, mida need organisatsioonid teevad teisiti?

  Töötoa eesmärk on tutvustada osalejatele süsteemset käsitlust muudatuste juhtimisest ning anda mitmed üleilmsele parimale praktikale tuginevad tööriistad, mille abil tõsta muudatuste tulemuslikkust enda organisatsioonis.

  KAVA
  Kuidas suurendada oma organisatsioonis läbiviidavate muudatuste edu?

  • Õppimine mitmetuhande organisatsiooni parimast praktikast, hindamisvahend juhile muudatusprojekti võtmetegurite analüüsiks

  Kuidas mõista muudatuse mõju sihtgruppidele ja valida sellest tulenevalt õige muudatusstrateegia?

  • Juhi töövahend muudatuse mõjude analüüsiks

  Kuidas juhtida muudatusi oma meeskonnas ja saavutada nende omaksvõtt?

  • Prosci ADKAR® mudel ja hindamisvahend juhile individuaalse muudatuse 5 sammu toetamiseks

  Millised sammud on vajalikud muudatuse terviklikuks planeerimiseks ja elluviimiseks?

  • Prosci 3-faasiline muudatuste mudel ja näited selle rakendamisest

  Täpsem info siin.
  Koolitaja
  Ekke Sööt