• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  November 8, 2017

  MTÜ infokirja uudised

  • MTÜ

  Ühisnädal tuleb taas! Tartu Ärinõuandla ja Kodukant Tartumaa korraldavad 25. novembril ringsõidu mööda Tartumaad.
  Tutvume 2015. ja 2016. aastal tunnustatud ühenduste ja vabakondlaste tegevusega. Külastame MTÜ Iseseisev Elu ja Tartu Toidupanka, tegemist on Tartumaa 2016. aasta mittetulundusühendusega. 2016. aastal valis Kodukant Tartumaa maakonna aasta küla – külastame nii aasta külaks valitud Rakke külaseltsi kui ka teist tugevat kandidaati Meeri küla. Mõlemal külal on külamajad, mille ülalpidamisega lisaks kogukonna jaoks oluliste ürituste korraldusele igapäevaselt tegeletakse. 2015. aasta maakonna aasta teoks valiti Rõngu Pillimuuseum ning selle toreda ettevõtmise eestvedaja Anti Mehine sama aasta maakonna vabakondlaseks.
  Kohtade arv ringsõidul on piiratud! Vajalik eelregistreerimine, mis kestab bussi kohtade täitumiseni või 20. novembrini. Ringsõidu programm ja registreerumine: http://uhisnadal.ee/programm/oppereis-tunnustatud-tartumaa-uhenduste-juurde/

  Tartu Ärinõuandlal on uus kodulehekülg! Meie kohta leiab nüüd infot  www.arinouandla.ee. Samuti on muutunud e-posti aadressid. Uus e-posti aadress on kõigil Tartu Ärinõuandla töötajatel eesnimi.perenimi@arinouandla.ee. MTÜ konsultandile saab kirjutada kadri.pau@arinouandla.ee

  Tartus toimub inspiratsioonihommik, mis tutvustab peresõbraliku tööandja märgist. Sotsiaalministeerium koos partneritega on välja töötanud peresõbraliku tööandja märgise.
  Peresõbraliku tööandja märgise mudeli rakendamine aitab tööandjal kasutusele võtta peresõbralikke meetmeid selleks, et töötaja saaks oma töö- ja pereelu edukamalt ühildada ja töötaja pühendumine töösse kasvaks. Peresõbraliku tööandja märgis võimaldab kõigile teada anda, et tööandja hoolib oma töötajatest ja on loonud töötajatele peresõbraliku töökeskkonna.

  Huvilisi oodatakse kolmapäeval, 15. novembril kell 10.30 peresõbraliku tööandja märgist tutvustavale inspiratsioonihommikule, mis toimub Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna saalis (Raekoja plats 12, II korrus). Pikemalt üritusest ja registreerumine: http://www.tartu.ee/et/uudised/tooandjaid-kutsutakse-peresobraliku-tooandja-margist-tutvustavale-uritusele

  Päästeamet ootab vabaühendusi projektikonkursile (tähtaeg 1. detsember)
  Projektikonkursi eesmärk on kodanikuühenduste toel tõsta elanikkonna ohuteadlikkust ning kujundada inimestes õnnetusi ennetavaid hoiakuid ja käitumist. Igaüks saab anda oma panuse turvalise elukeskkonna loomisel – märgates, hoolides ja aidates!
  Päästeamet toetab kodanikuühenduste initsiatiivil läbiviidavaid uuenduslikke tegevusi, mis vähendavad ning hoiavad ära tule- ja veeõnnetusi ning projekte, mis aitavad lahendada tingimustes toodud probleeme.
  Taotlejaks võib olla nii MTÜ kui SA, kokku jagatakse toetusteks kuni 5 500 eurot. Varem toetatud projektidega saab tutvuda siin.
  Lisainfo ja taotlemine: https://www.rescue.ee/et/vabatahtlikud/projektikonkurss/

  Kaks toetusvõimalust väliseesti kultuuriühingutele Integratsiooni Sihtasutuselt (tähtaeg 30. november)
  Integratsiooni Sihtasutus avas kaks toetusvõimalust väliseesti kultuuriühingutele.
  Neist esimese, Rahvuskaaslaste programmi väliseesti kultuuriühingute projektikonkursi
  eesmärk on toetada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega, väliseestlaste osalust Eesti kultuuri suurüritustel, koolitustel Eestis ja väliseesti kogukondades ning teabevahetust ja kontakte ida ning lääne diasporaa esindajate ja Eesti vahel. Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle kinnitatud põhikirjas on sätestatud eesti keele ja kultuuri säilitamine.
  Projektikonkursi kogueelarve on 40 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 3000 eurot.
  Lisainfo ja taotlemine: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=708  


  Teise, Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkursi eesmärk aga on toetada väliseesti kogukondi kultuuriprojektide korraldamisel, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale ning tugevdada kodueesti kultuurikollektiivide ja loomeinimeste kontakte ning kultuurivahetust väliseesti kogukondadega.
  Konkursil saavad toetust taotleda Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud, füüsilisest isikust ettevõtjad ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslikud juriidilised isikud.
  Projektikonkursi kogueelarve on 60 000 eurot. Ühele projektile taotletav toetus on maksimaalselt 7000 eurot.
  Lisainfo ja taotlemine: https://www.integratsioon.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=707

  Anna oma panus: toeta katuseraha jagamise lõpetamist Riigikogus (tähtaeg 12. detsember)
  Vabaühenduste liit EMSL teeb ettepaneku lõpetada läbipaistmatu katuseraha jagamine ning pakub välja, et regionaalseid investeeringutoetusi võib anda üksnes avaliku konkursi alusel.
  Aastaid on  parlamendiliikmed jaganud vahetult enne riigieelarve vastuvõtmist maksumaksja raha konkreetsetele objektidele ja organisatsioonidele enda äranägemisel. 2017. aastal anti niisuguseid toetusi üle 500, kokku enam kui nelja miljoni euro eest. Üle poole neist sai avalik sektor, peamiselt omavalitsused. Alla poole läks vabaühendustele, kellest hulgale oli see tegevustoetus, mitte investeering, nagu katuseraha kutsutakse. 
  Kuna erakonnad ei suuda aumeeste kombel kokkuleppele jõuda, teeme ettepaneku täiendada riigieelarve seadust pakutud või muu sobiva sättega, mis paneks investeeringu-, projekti- ja tegevustoetuste andmisel kohustuse kohelda võimalikke saajaid võrdselt. Keegi ei saa ega taha keelata parlamendil riigieelarvesse muudatusettepanekuid tegemast, aga kusagil lünki nähes tuleks suunata rohkem raha valdkonda, ja mitte nimeliselt. Konkreetsed organisatsioonid tuleb valida konkursiga.
  Kui toetad mõtet, anna Rahvaalgatusveebis oma allkiri, et ettepanek Riigikogu töölauale jõuaks.
  Lisainfo ja toetusallkirja andmine: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/8a31585f-d7c6-4009-8833-fb5bf80a02d1

  Info koondas kokku:
  Kadri Pau
  SA Tartu Ärinõuandla
  MTÜ konsultant
  tel. 7428 491
  e-post: kadri.pau@arinouandla.ee