• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  March 8, 2018

  Kutsume Tartumaa ettevõtteid tootmise digitaliseerimise ja personalijuhtimise auditeid läbima

  • Ettevõtja
  • Investor
  • personal
  • personalijuhtimine
  • tark tööstus
  • tootmise digitaliseerimine

  Konkurents tööjõu osas, töötajate pidevalt muutuvad ootused, töötaja potentsiaali rakendamine ning märksõnad nagu lühikesed tarneajad, kuluefektiivselt, ülihea kvaliteediga kõlavad väga tuttavalt? Kui jah, siis usume, et auditite läbimisest on Teile kasu.

  Koostöös Viljandimaa Arenduskeskuse, PersonaliDisaini ja IMECCiga alustame auditite läbiviimist Tartumaa töötleva tööstuse ja põllumajandusettevõtete hulgas. Auditid on tasuta ja avatud kuni 27. maini.
  6. märtsil toimunud auditite tutvustusel rääkisid IMECC ja Personalidisain miks tootmise digitaliseerimine ja personalijuhtimine praegu ja tulevikus aktuaalsed on ning kuidas on auditi toel võimalik saavutada ressursside efektiivsem kasutamine ja suurem tootlikkus.

  Mõlemas auditis on 10 teemavaldkonda, milles igaühes on 5 küsimust. Auditi läbitegemine võtab umbes 20 minutit aega.
  Tööstus 4.0 teemad:

  • Digitaliseeritus kliendisuhete halduses (CRM)
  • Digitaliseeritus planeerimises ja ressursihalduses (ERP, MRP)
  • Võrgulahenduste kasutamine ettevõttes
  • Toote kvaliteedikontrolli digitaliseerimine (CAQ)
  • Digitaliseeritus tootmise seiresüsteemis (MES)
  • Digitaliseeritus vertikaalse ja horisontaalse väärtusahela integratsioonis
  • Tootmisprotsessi digitaliseeritus (CPS)
  • Tootmislogistika ja laomajanduse digitaliseerimine (WMS)
  • Seadmete haldus ja hooldus (CMMS)
  • Kvaliteeditagamise ja kvaliteedikindlustamise digitaliseerimine (LIMS)

  Personalijuhtimise teemad:

  • Strateegia
  • Personaliplaneerimine ja -andmed
  • Värbamine ja valik
  • Töötajate arendamine
  • Töötajate hoidmine
  • Töökeskkond ja -ohutus
  • Kommunikatsioon ja tagasiside
  • Töösooritus
  • Tasustamine
  • Tulemuste juhtimine

  Tootmise digitaliseerimise eesmärgiks on integreeritud tootmine, mis võimaldab erinevate allüksuste eesmärgipärast ja ladusat koostööd, mille eesmärgiks on tootmistsükli (tellimuse teostuse tsükli) kestvuse lühendamine ja tootmise automatiseerimine ning seeläbi ettevõtte konkurentsivõime tõstmine. Tootmise digitaliseerimise taset näitab erinevate digitaaltehnikate (kliendisuhete halduses CRM; tootmise ettevalmistamisel CAD/CAM, ERP, PLM; tootmisseadmete halduses CMMS; lao- ja logistikasüsteemides WMS, jms) kasutamise ulatus.
  Tootmise digitaliseerimise auditi tulemusel saab ettevõte väga hea ülevaate digitaliseerimise tasemest, selle vajaduspõhisusest, aga ka täiendavalt teha järeldusi ettevõtte tootlikkuse, automatiseerimise taseme, klastripõhise majandamise võimalikkuse, ettevõttesiseste kitsaskohtade jms kohta. Auditi läbinud ettevõtetel on õigus saada tasuta nõustamist IMECCi (Innovaatiliste Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogiate Arenduskeskus) poolt.

  Jüri Riivese (IMECC) ettekanne tootmise digitaliseerimisest on leitav vajutades siia.
  Tootmise digitaliseerimise auditile juurdepääsu leiate siit: https://epa.imecc.ee/industry40

  Personalijuhtimise auditi tulemusel saab ettevõte väga hea ülevaate personalijuhtimise hetkeseisust ettevõttes. Väljatöötatud personalijuhtimise audit on esimene samm, aitamaks ettevõtetel hinnata oma organisatsiooni personalijuhtimise “tervist”. Selle eesmärk on tuua ettevõtete tähelepanu inimressursside efektiivsema kasutamisega seotud tegevuste olulisusele ning on aluseks edasiste konkreetsete arendustegevuste planeerimisel juba konkreetsetes ettevõtetes. Auditi läbinud ettevõtetel on õigus saada tasuta nõustamist Personalidisaini poolt.

  Hanna Jõgi (PersonaliDisain) ettekanne personalijuhtimisest on leitav vajutades siia.
  Personalijuhtimise auditile juurdepääsu leiate siit: https://epa.imecc.ee/personal/

  Parima tulemuse saavutamiseks soovitame ettevõtte juhil ja tootmisjuhil/personalijuhil küsimustikku koos täita. Küsimustiku täitmise saate igal hetkel pooleli jätta ja selle juurde endale sobival ajal tagasi tulla. Tartu Ärinõuandla koos partneritega PersonaliDisainist ja IMECCist on valmis tekkinud küsimustele võimalikult kiiresti vastama.

  Soovime Teile edu ja usume, et analüüs aitab Teie organisatsiooni paremale käekäigule kaasa.

  Lisainfo
  Karl Viiol (karl.viiol@arinouandla.ee)
  Konsultant, 53310802
  Tartu Ärinõuandla

  Auditeid ja koolitusi rahastatakse projektist “Maakonna ettevõtluskeskkonna turundus ja arendus, otseinvesteeringute juhtimine”, mis on toetatud Tartumaa Omavalitsusliidu ja Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt

  .