• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  October 10, 2018

  Kes on 2018. aasta parim MTÜ ja vabatahtlik?

  • MTÜ

  Tartu Ärinõuandla eestvedamisel toimub juba üheksandat aastat järjest tunnustamiskonkurss Tartumaa HEA TEGU. Sellega soovime esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

  Soovime leida ja tunnustada 2018. aastal silma paistnud ja innukalt tegutsenud

  • aktiivseid kodanikuühendusi,
  • vabakondlasi/vabatahtlikke ja
  • mittetulundusühenduse tegevuse toetajaid.

  2018. aasta mittetulundusühenduse nimetus antakse organisatsioonile kelle tegevus on aasta jooksul toonud kaasa olulise positiivse muutuse tegutsemisvaldkonnas ja/või -piirkonnas.

  Valikukriteeriumid:

  • hõlmatud sihtgrupi suurus ja noorte kaasatus; koostöö erinevate ühiskondlike gruppidega,
  • uudne lähenemine probleemile/uus idee ja seeläbi muutuse loomine oma valdkonnas/sihtrühmas,
  • organisatsiooniline ja majanduslik (nt. tegutsemine sotsiaalse ettevõttena) võimekus
  • tegevuste jätkusuutlikkus ja järjepidevus.

  2018. aasta vabakondlasena/vabatahtlikuna tunnustatakse peaasjalikult vabatahtlikuna tegutsenud inimest ning oluline on, millist väärtust ja uut tegevust on vabakondlase panus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.

  Valikukriteeriumid:

  • kandidaadi poolne tegevus ei peaks kuuluma tema igapäevaselt rahaliselt tasustavate tööülesannete hulka,
  • kandidaadi tegevus vabatahtliku tegevusena – sotsiaalne kõlapind, uudsus, vabatahtlikuna tegutsemise aeg ja millist väärtust on kandidaadi tegevus piirkonda/valdkonda või ühendusse toonud.


  2018. aasta mittetulundusühenduste tegevuse toetajana
  tunnustatakse kohalikku omavalitsust, eraisikut või äriühingut, kes on aidanud kaasa kodanikuühendustele soodsama keskkonna loomisel, toetanud mittetulundusühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel.

  Valikukriteeriumid:

  • hea ja toimiv sisuline ühistegevus erinevate sektorite (kohalik omavalitsus, äriettevõte, mittetulundusühendused) vahel,
  • rahaline/mitterahaline panus MTÜde tegevusse.

   

  Koos Kodukant Tartumaaga otsime lisaks üht tublit tegu, mis on sündinud kogukonna enda panusest ja ilma projektitoetuseta. Tegu on tehtud ja ellu viidud, kas kogukonna oma jõududega, annetuste või muude toetajate abil.

  Kandidaate saavad esitada nii kohalikud omavalitsused, äriühingud, üksikisikud kui ka mittetulundusühingud ise. Ankeet täidetav elektroonselt ja seda saab teha siin

  Kandidaate saab tunnustamiseks esitada kuni 4. novembrini 2018.
  Kõigis kategooriates tunnustatakse parimat meene  ja tunnustuskirjaga. Parimate välja kuulutamine toimub 29. novembril ning osalemise kutse saadame kõikidele, keda on tunnustamiseks esitatud kui ka neid esitanutele.

  Lisainfo:
  Kadri Pau
  SA Tartu Ärinõuandla
  MTÜ konsultant
  Tel 742 8491, 5664 8135
  e-post: kadri@arinouandla.ee

  Tunnustamiskonkursi läbiviimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.