• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • koolitused

  September 26, 2018

  Ideede Teisipäev 2.oktoobril: Eesti õllekunigas Tarmo Noop räägib ettevõtte kriitilistest eduteguritest

  • Ettevõtja

  Eesti suurima joogitootja A. Le Coq’i müügi- ja ekspordinumbrid on jätkuvalt kasvutrendis ning 12  järjestikusel aastal on ettevõtet peetud Eesti kõige konkurentsivõimelisema toiduainetööstuse tiitli vääriliseks.

  Ettevõtet 20. aastat juhtinud Tarmo Noop on enda jaoks väga selgelt mõtestanud, millest sõltub nende edu, paika pannud kindla visiooni ning tegutseb järjepidevalt selle nimel. Ta on karismaatiline ja julge juht. Tema ümber on kogunenud lojaalne meeskond ja ta ei karda oma ametit panti panna kui on veendunud oma otsuste õigsuses.

  Ideede Teisipäeva teeb ta ettekande teemal „Ettevõtte kriitilised edutegurid“ ja mõtestab selle teema lahti läbi isiklike näidete. Ettekanne on inglise keeles.

  Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine: https://goo.gl/forms/OAOy7YHoRhaR1Irl2

  Ideede Teisipäev on valdkondade ülene kohtumisõhtu juhtidele ja spetsialistidele, et jagada omavahel ideid, parimaid kogemusi, töövõtteid ning arutada Eesti ja maailma tööstuse ning majanduse arengute hetkeolukorra ja suundumuste üle. Iga kokkusaamine algab sütitava sõnavõtuga, kus ettevõtjad, ühiskonnategelased, erialaspetsialistid avavad ukse oma maailma. Nad räägivad oma õnnestumistest ja ebaõnnestumistest, suurematest ja väiksematest väljakutsetest. Sellele järgneb meeldivas õhkkonnas arutelu ja mõtete vahetus, nautides häid suupisteid ja joogipoolist A. Le Coq’ilt.

  Järgmine Ideede Teisipäeva toimub 06. novembril 2018 ja rääkima tuleb Põltsamaa vallas Pauastveres tegutseva esitlustehnika, -tarvete tootja, põhjamaade suurim kooli- ja teadetetahvlite tootja TK Teami juht Ants Reinumägi.

  Seminari toetab A. Le Coq ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ raames.

  ***

  The sales and export numbers of A. Le Coq, the largest beverage producer in Estonia, grow continuously. A. Le Coq has been considered to be the most competitive food industry company in Estonia for the past 12 consecutive years.

  Tarmo Noop has led the company for 20 years. He has clearly stated their success factors and is consistently working towards them. He is a charismatic and courageous leader. He has surrounded himself with a loyal team, and he is not afraid to risk his position if he believes in the correctness of his decisions.

  On Ideas Tuesday, he makes a presentation on “Critical Success Factors of the Company” and discovers this topic through personal examples. The presentation is in English.

  The event is free, but prior registration is required: https://goo.gl/forms/OAOy7YHoRhaR1Irl2

  Ideas Tuesday is a forum for leaders and professionals in the area of ​​field meetings to share ideas, best practices, working methods and discuss the current state and trends of Estonian and world industry and economic developments. Each meeting begins with a spontaneous speech, in which entrepreneurs, social activists, and professionals are opening the door to their world. They talk about their successes and failures, bigger and smaller challenges. This is followed by a pleasant atmosphere of discussion and thought exchange, enjoying good snacks and drinking poetry by A. Le Coq.

  The next Ideas Tuesday will be held in November 6, 2018, and the presentation will be made by Ants Reinumägi, CEO of TK Team, leading manufacturer of Writing & Projection Surfaces.

  The seminar is supported by A. Le Coq, funded by the European Regional Development Fund under Priority Axis 5 “Development of Small and Medium Enterprises and Regional Enterprise”, action 5.4.2 “Enhancing the Competitiveness of Regions”. Regional initiatives for promoting employment and entrepreneurship.