• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  November 18, 2019

  Ärikonverents Smart Manufacturing Meetup tõi kokku tööstussektori juhtivtöötajad

  Smart Manufacturing Meetup (SMM) – Leadership & Strategy konverents tõi 4. novembril Tartusse kokku enam kui 160 juhti ja juhtivtöötajat erinevatest sektoritest. Neil oli võimalik kuulata 8 maailma tasemel esineja ettekandeid ning luua uusi koostöösuhteid. SMM sai alguse 2017 aastal ja on aasta-aastalt kasvanud arvestatavaks ärikonverentsiks Baltikumis. Sel aastal keskendus ärikonverents ettevõtte strateegiale ja (juhtimis)kultuurile, mis on iga eduka organisatsiooni alustalad. Juhtimisteooria isa Peter Drucker on öelnud “Kultuur sööb strateegiat hommikusöögiks”. See juhtmõte jäi kõlama ka esinejate kõnedest.

  SMM esinejad (USA, Itaalia, Singapur, Soome, Holland, Eesti) kuuluvad oma valkonna tippu. eBay International, Vodafone Italia ja Facebook’I tippjuhina töötanud Paola Bonomo (ITA) ja Oxfordi õppejõud ning raamatu „Demokraatia ja majanduskasv 21. sajandil“ autor Francesco Grillo (ITA) lahkasid laval Hiina kiire majanduskasvu võimalikke õppetunde. “Innovatsiooni paradoks on see, et me kasutame ainult murdosa inimkonna poolt kogutud teadmistest ja tehnoloogiatest. Aasia, aga eriti Hiina on olnud nende rakendamises palju edukamad ning põhjalikumad.” sõnas Grillo laval.

  Viise edu saavutamiseks on palju, kuid tõusutrendis on lean metoodika. Samas eksisteerib endiselt väärarusaam, et lean tähendab kulusäästlikku tootmist/juhtimist. Tegelikkuses tekib see sääst kõrvalproduktina, kui keskendutakse väärtustele. Järgnevalt jagas Heiti Mering (EST) oma teadmisi Lean Startup metodoloogia ja filosoofia kohta. Mis erineb eelnevast, selle poolest, et on oluline tegutseda – mininimaalne töötav toode tuleb viia turule ning testida seda kasutajate abiga, et luua paremaid tooteid ja teenuseid. „Ausa tagasiside saamiseks on oluline roll kommunikatsioonil, koostööl, usaldusel ja julgusel.“ rõhutas  Mering

  Yasmine Khater (SGP) on professionaalne lugude rääkija ehk storyteller. “Inimesed ütlevad “Jah”, kui saadav kasu on suurem kui hirm millegi tegemise ees. Jaatavalt vastamine võib muuta sinu elu.” ergutas Yasmine osalejaid konverentsilt kogutud uusi teadmis rakendama. Sofía Vega Anza (MEX) Velvetist julgustas ettevõtjaid kaasama disainereid, sest väljast vaataja värske pilk või tuua välja olulised kitsaskohad ning uued võimalused toote/teenuse/ettevõtte arendamisel. Yasmine ja Sofía rõhutasid, et oluline on õigete küsimuste küsimine, et lisaks probleemide lahendamisele saada aru hetke olukorrast ning näha tuleviku võimalusi.

  Teine pool konverentsist oli pühendatud juhtimise trendidele ning ettevõtte kultuuri olulisule selle juhtimisel. Johanna Pystynen töötab Soome parima tööandja VINCIT  juures. Ta tõi välja, et nemad vahetasid oma 10-20 aastat vanad tööriistad välja teenusepõhise juhtimisplatvormi vastu, mis võimaldab tsentraalselt juhtida väga erinevate vajadustega töötajaid ning luua neile enese arendamiseks parimad võimalikud tingimused.

  Emiel van Est on 20-aastat tegelenud LEAN metoodikate rakendamisega ja nentis, et LEAN on jõudnud olukorda, kus on oodata pöördepunkti. LEAN metoodika on juba ammu laienenud kaugemale tööstuse protsesside juhtimisest. Peapeale on keeratud ka juhtimiskultuur. „Paremad unistused loovad parema juhtumiskultuuri.“ Ütles Emiel ja tõi välja kolm küsimust mida iga juht võiks iseendalt küsida: Keda ma soovin teha õnnelikuks? Kas minu unistus on suurem kui mina ise? Kas ma näitan oma käitumisega eeskuju?

  Hanna Jõgi (EST), kes juhib ettevõtet PersonaliDisain, mis on pühendunud keskmise suurusega ettevõtete personalijuhtimise strateegilise nõustamisele ja arendamisele. Eestis on ligi 1/3 töötajatest rahulolematud oma otsese ülemusega ning siinkohal tõmbas Hanna parallalleeli peetri printsiibiga ehk mis tahes hierarhias on igal töötajal tendents tõusta oma ebakompetentsuse tasandile.  Ja milline on siis perfektne ülemus ¬– „Keegi, kes üritab täna olla parem kui ta oli eile“.

  Päeva viimaseks esinejaks oli alati karismaatiline rahvusvaheline koolitaja ning JCI asepresident Jay Johnson. Tema ettekanne avas inimese primaarsete käitumismudelite toimimise põhimõtteid ning selle olulisust juhtimiskultuurile. Tema kaasav ning interaktiivne ettekanne andis osalejatele 5 kasulikku näpunäidet, kuidas mõjutada inimesi ja luua tugev meeskonnavaim ja ühtekuuluvustunne.

  Smart Manufacturing Meetup ärikonverentsi korraldab 2017 aastast alates Tartu Ärinõuandla ning selle läbiviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond ja Tartumaa Omavalitsuste Liit