• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  July 30, 2021

  Aita leida Tartu maakonna tublimad ettevõtted’2020 !

  • Avalik sektor
  • Ettevõtja
  • Investor
  • MTÜ

  Tartu Ärinõuandla koostöös Tartumaa omavalitsustega viib käesoleval aastal juba 7ndat korda läbi Tartumaa ettevõtluse auhinna konkurssi autasustamaks maakonna parimaid ettevõtteid. Sel korral on kõikidel maakonna elanikel võimalus kaasa lüüa – märgata tublit kohalikku ettevõtet ja esitada ta kandidaadiks!

  Konkurss Tartumaa Ettevõtluse Auhind on Tartu Ärinõuandla poolt läbiviidav kõrgeim maakonna poolne tunnustus ettevõtjatele, kelle tegevus ja eeskuju on enim mõjutanud Tartu maakonna elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet ja sissetulekuid, muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, investoritele; on aidanud kaasa maakonna positiivsele ja tasakaalustatud arengule.

  Konkursi käigus autasustatakse 2020. aasta heade tegude eest Tartu maakonnas tegutsevaid* tublimad ettevõtjaid kolmes kategoorias, neist kahe osas saab esitada kandidaate:

  1. Tartumaa edendaja tiitlile saab esitada sellise Tartumaa ettevõtte, kes on 2020. aastal panustanud piirkonna arengusse, toetanud kohalikku kogukonda ja kogukondlikke algatusi, näiteks:
  – aidanud rajada mänguväljakuid, parke, spordiplatse, muud elanike jaoks vajaikku sotsiaalinfrastruktuuri;
  – sponsoreerinud kohalikke tegevusi, viinud ellu mingi muu piirkonda edendava tegevuse;
  – ettevõtte juhtkond on aktiivne kohalikus kogukonnas;
  – pakkunud töökohti konkurentsivõimeliste inimestele, praktikakohti kutsekoolide õpilastele ja üliõpilastele;
  – teeb koostööd teiste kohalike ettevõtetega, sh nt tellib teenuseid/ tooteid;
  – investeerinud kohaliku infrastruktuuri arendamisse (teed, platsid, torustik, valgustus jne);
  – panustanud keskkonnakaitsesse.
  Selle kategooria võitja valitakse üksnes Tartumaa elanike soovituste/ seatud kandidaatide põhjal! (Mõistagi võivad kandidaate üles anda ka ettevõtjad ise, ettevõtte töötajad, omavalitsused.)

  2. Kandidaati saab esitada Tartumaa parima tööandja tiitlile. Sellesse kategooriasse sobib selline Tartu maakonna ettevõte, kes on 2020. aastal oluliselt panustanud/ panustab oma töötajate heaolusse, näiteks:
  – koolitab oma töötajaid;
  – investeerib töökeskkonna paremaks muutmiseks;
  – investeerib töötajate tervise edendamisse;
  – pakub töötajatele muid soodustusi või teeb nende eluolu paremaks.

  3. Tartumaa suurim investeerija tiitli saaja valitakse aastaaruannete põhjal, ehk siis kandidaate esitada ei saa. Tiitli saamisel on määravaks möödunud aastal tehtud olulised investeeringuid oma tegevuse laiendamiseks ja töökohtade loomiseks Tartu maakonnas.

  Miks peaks konkursile kandidaate esitama, konkursil osalema ?
  Väga lihtne vastus – et esile tõsta, märgata ja eelkõige tänada meie tublisid Tartu maakonna ettevõtteid. Lisaks tunnustamisele pidulikult gala-üritusel saab iga kategooria võita auhinnaks 2000 euro ulatuses enda turudamise võimalust Postimehe erinevates kanalites. Nimetatud auhinna paneb välja Tartu Ärinõuandla koostöös Postimees Grupiga.

  Esita kandidaat kuni 30.juulini SIIN.
  Seni toimunud konkursside infoga saab tutvuda siin.
  *konkursil võetakse kandidaatidena arvesse Tartu linnast väljapool tegutsevaid ettevõtteid

  Kontakt: Elo Mets, projektijuht; e-mail: elo@arinouandla.ee