• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • uudised

  March 21, 2018

  2 000 000 eurot oma tootmise uuendamiseks/parendamiseks

  • Ettevõtja
  • Investor

  Ressursid nagu vesi, pinnas, puhas õhk ja ökosüsteemi teenused on meie tervise, elukvaliteedi ja majandustegevuse jaoks väga olulised. Varud on aga piiratud ja kasvav konkurents loodusressursside osas tekitab nende nappuse ja tõstab hindu.

  Kaasates innovaatilisi lahendusi, mis vähendavad survet keskkonnale (ökoinnovatsioon) ja võttes kogu toote elutsükli arvesse juba selle disainiga alustades (ökodisain), on võimalik kasvatada majandust keskkonnale tekkivat kahju vähendades. Kaasates nutikaid IKT lahendusi,on võimalik saavutada oluline sääst ka juba toimivate tootmistehnoloogiate juures.

  Lisaks ressursside säästmisele on oluline tõsta ka protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtte igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Nendest põhimõtetest lähtudes on loodud Keskkonnaministeeriumi ettevõtete ressursitõhususe meede.

  29.03 kell 10:00-13:00 toimub Paide Muusika ja Tearimaja kammersaalis ressursitõhususe seminar.

  Päevakava:
  09:45-10:00 – Kogunemine ja tervituskohv
  10:00-12:45 – Ettekanded
  Mihkel Krusberg, Keskkonnaministeerium
  „Muudatused ja täiendused ressursitõhusust puudutavas seadusandluses“
  Siim Umbleja, Keskkonnainvesteeringute Keskus
  „KIK-i senine kogemus ressursitõhususe meetme osas“
  Sirutuspaus
  Jaanus Salla, JS Inseneribüroo OÜ
  „Ressursitõhusad seadmed puidutööstuses“
  Aivar Uutar, AU Energiateenus OÜ
  „Ressursitõhususest terviklikult”
  Esineja täpsustamisel
  „Teema täpsustamisel”
  12:45-13:00 – Kohv ja arutelud

  Üritus on kõigile tasuta, palun anna oma tulekust teada 23. märtsiks aadressil info@energiateenus.ee
  Lisainformatsioon
  https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnakorraldus/ressursitohusus