• KOOLITUS: turundusmaterjali disainimine algajale – Canva.com
 • Smart Manufacturing Meetup
 • adminpage
 • Investor
 • Edulood
 • Ettevõtja
 • Front page
 • Kontakt
 • Koolitused
 • Mittetulundusühing
 • Noortelabor
 • Tutvustus
 • Uudised
 • PATEE
 • PATEE 2017-2019
 • October 4, 2017

  Kadri Pau

  Olen lõpetanud Tartu Ülikoolis inimgeograafia eriala. Lõputöö kirjutasin teemal „Tartumaa aktiivsete külade teke ja kogukonnatasandi sotsiaalne kapital“. Külaliikumise ja mittetulundusühenduste tegevusega olen olnud seotud alates 2004. aastast – seda nii vabatahtlikuna, Kodukant Tartumaa koordinaatorina kui ka Eesti Külaliikumine Kodukant tegevjuhina (2007 – 2009), Karlova Seltsi juhatuse liikmena.

  Tartu Ärinõuandlas töötan alates 2011. aasta jaanuarist ja 2013. aasta alguses sooritatud kutseeksami järgselt oman konsultandi IV kutsetaset. Nõustamiste fookused on selle aja jooksul muutunud – vähem on küsimusi ja kitsaskohti MTÜ asutamise osas ning 2023. aasta alguses saab öelda, et inimeste ja kogukondade aktiivsus, kriiside lahendustesse panustamine on järjest olulisem.

  Tugevustena saab välja tuua strateegilise planeerimise ja projektidega seotud valdkonnad. Kuulun 2014. aastast alates ka KÜSKi hindamisekspertide koosseisu ning kõik projektidega seonduv – kavandamine, kirjutamine, hindamine ja läbiviimine on see, milles hea meelega abiks olen.