• Teenused
 • Tartumaa MTÜ-de tegevus
 • Sündmused
 • MTÜ-de tunnustamine
 • Infomaterjalid
 • Korteriühistute nõustamine KredExi teenuste osas
 • Mittetulundusühing

  Tunnustamiskonkurss 2016

  24. novembril kuulutati Athena keskuses välja 2016. aasta maakonna parimad mittetulundusühendused, nende tegevuse toetajad ning aasta vabakondlased. Selgus ka maakonna Aasta küla 2016.

  Tartumaa 2016. aasta mittetulundusühendus on Tartu Toidupank.
  Sama kategooria nominentideks on:
  MTÜ Kullaga Tuulik (Kambja vald)
  Eesti Rahva Muuseumi Sõprade Selts.
  Tartumaa aasta mittetulundusühendus Tartu Toidupank on hindamiskomisjoni liikme Martin Noorkõivu sõnul tunnustamist väärt, sest „See, mida Tartu Toidupank teeb, on raske. Tegemist ei ole lihtsa, toreda või nunnu asjaga. See ei saa kunagi tehtud ja sellel asjal on mõte siis, kui seda teha kogu aeg. Just see järjepidevus ja igapäevane pingutamine väärib esile tõstmist ja tunnustamist.“

  Tartumaa 2016. aasta vabakondlane on Liis Pärtelpoeg.
  Nominentidena tunnustati:

  • Ene Sireli tegevust Väike-Rakke külas
  • Vahur Soosaare tegevust Kapsta küla arendamisel.

  Aasta vabakondlase Liis Pärtelpoja osas leidis komisjon, et tema tegevus Sibulatee võrgustiku arendamisel on kaasa toonud selle, et „Piirkond on saanud tuntuks ning turiste käimas omajagu, juurde on tulnud uusi ettevõtteid ja algatusi, mis hääbuvat piirkonda ja kultuuri siiski elujõulise ja tegusana hoiab. 2016. aasta sügisel toimus juba mujal tuntuks saanud ettevõtmine ehk puhvetite päev, mis oli väga menukas ja külastajaid oli 5000“.

  Vabaühenduse tegevuse toetajana tunnustati Mäksa valla tegevust.
  Ära märgiti ka Tartu linna poolne panus linnas tegutsevate ühenduste tegevustesse.

  Tartumaa mittetulundusühenduse tegevuse toetaja Mäksa valla puhul hindas komisjon seda, et vallas on välja töötatud vabaühenduste aktiivset tegevust soodustav toetuste kord, mille alusel on valla vabaühendustel võimalus saada rahalist toetust oma igapäevaseks tegevuseks, väiksemate ja suuremate avalike ürituste korraldamiseks ja projektide omaosaluse tasumiseks. Saab öelda, et valla toetus MTÜ-dele on hästi läbi mõeldud, seotud valla prioriteetidega ning läbipaistev.

  Tartumaa Aasta küla 2016 on Väike-Rakke ja Suure-Rakke külade piirkond – see oli küla, kuhu minnes ja kus küla tegemisi kuuldes tekkis kogukonnatunne. Küla elanikud ja valla juhid rääkisid enda tegevustest, koostööst valla ja ettevõtjatega, valla elanikest nii südamlikult ja hoolivalt. See on küla, mis väärib esile tõstmist ja tunnustust just ühte hoidmise, järjepideva tegutsemise kui ka koostöövalmiduse eest.

  Aasta küla tiitlile kandideerisid veel Meeri küla Nõo vallast ja Kõduküla küla Rõngu vallast.

  Aasta vabakondlase, MTÜ ja kodanikuühenduse tegevuse toetaja konkursile said enda kandidaadi tunnustamiseks ja tänamiseks esitada kõik Tartumaa kohalikud omavalitsused, maakonnas ja linnas tegutsevad MTÜd kui ka eraisikud. Kokku laekus 20 ettepanekut. Parimad selgitas välja komisjon, kuhu kuulusid Tartu linna ja Tartu maavalitsuse, Kodukant Tartumaa, Tartu Ärinõuandla, Domus Dorpatensise ja Tartumaa Arendusseltsi esindajad.

  Tunnustamiskonkurss toimus Ühisnädala programmi raames ning seda rahastasid Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Tartu Maavalitsus.