Baaskoolitus

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõttega alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

UUED KUUPÄEVAD! Koolituse kestus on 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti: I moodul 13.aprill ja 20.aprill, II moodul (25. ja 27. aprill), III moodul 2. ja 9. mai, IV moodul 24. mai.

Koolitus on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist. Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

OSALEMISTINGIMUSED

 • Koolitused toimuvad: veebiseminarina Zoom keskkonnas (vajalik on veebikaamera ja mikrofoni võimalus), kell 9:30-16:45.
 • Kandideerimise tähtaeg on 03.04.2023.
 • Osalemistasu: 60.– eurot (kogu programmi eest), mis on koolituse omaosalus.
 • Koha grupis tagab ettemaksuarve tasumine (arve esitatakse peale grupi komplekteerimist). Arve esitatakse eraisikule. Eesti Töötukassa antud koolitust ei rahasta.
 • Kandideerimine vaid registreerumise alusel, grupi suurus on piiratud. Alles pärast sooviavalduste laekumise tähtaja möödumist võetakse kõigi sooviavalduse esitanutega ühendust ja tehakse avalduste sisu põhjal valik. Grupi suurus on max 20 inimest ja need selguvad hiljemalt 10.04.2023.
 • Baaskoolituse programmi läbinutele ( 70% kohalolu ja esitatud äriplaan/ärimudel) väljastatakse tunnistus, mis annab võimaluse taotleda Eesti Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetust.

PROGRAMM

Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

I moodul: Strateegiline planeerimine väikeettevõttes

Koolitaja: Maili Kallaste

 • Sissejuhatus koolitusprogrammi.
 • Maakondlike arenduskeskuste teenuste tutvustus.
 • Kuidas alustada oma äri? Mina ettevõtjana.
 • Äriidee ja visioon.
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed.
 • Strateegia arendamine.
 • Ärimudeli arendus. Toote-teenuse disain.

III moodul: Finantsjuhtimine ja -planeerimine

Koolitaja: (Täpsustamisel)

 • Ettevõtlusega seotud maksud.
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine.
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine.
 • Finantsprognooside koostamine.

II moodul: Turundus ja müük

Koolitajad: Maili Kallaste ja Jan Lätt

 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja -valikud
 • Turundusplaani koostamine.
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist.
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Müügiplaani koostamine.

IV moodul: Juhtimine. Äriplaanide esitlused

Koolitaja: Martti Sala (Disaintekstiil OÜ, www.moomoo.ee)

 • Juhi roll ja enesejuhtimine.
 • Meeskond ja partnerid.
 • Äriplaanide esitlemine.

Osavõtutasu on 60 EUR. Osalemisavalduse täitmisega kinnitad, et oled tutvunud ja nõustunud osalemistingimustega.

Osalemiseks täitke taotlus SIIN

Uus registreerumine baaskoolituse 2023.a 3. gruppi (toimumisaeg sügis) avatakse aprillis 2023!

Koolitust korraldab SA Tartu Ärinõuandla

Baaskoolitus on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles: https://www.arenduskeskused.ee/teenused/alustava-ettevotja-baaskoolitus/

Lisainfo:

Maili Kallaste

ettevõtluse konsultant

SA Tartu Ärinõuandla

maili.kallaste@arinouandla.ee